Reklamacje

Procedura reklamacyjna

  1. Na sprzedawane produkty przyjmuję reklamację zgłaszane tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
    • informację o reklamacji zakupionego u nas towaru należy przesłać drogą mailową na adres rma@techserwis.pl;
    • po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości odeślemy Państwu formularz reklamacyjny do wypełnienia;
    • formularz reklamacyjny można też pobrać z linku FORMULARZ RMA
    • dokładnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać mailem na adres rma@techserwis.pl;
    • po otrzymaniu i weryfikacji formularza dostaną Państwo informację o przesłaniu do nas reklamowanego towaru;
    • reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony należy do niego dołączyć wypełniony formularz RMA oraz wydruki testowe;
    • towar wysyłany do reklamacji przesyłany jest na koszt klienta.
  2. W momencie odbioru zakupionej paczki z naszej firmy prosimy o dokładne sprawdzenie opakowania oraz zapakowanych produktów pod względem uszkodzeń jak i zgodności z dołączoną Fakturą vat.
    • reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych podczas transportu z przyczyn niezależnych od dostawcy rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku spisania protokołu uszkodzenia z kurierem;
    • kopie protokołu uszkodzenia prosimy odesłać do nas wraz z kopią oryginału Faktury vat. Odpowiedzialność w takim przypadku ponosi przewoźnik;
    • jeśli podpiszą Państwo odbiór towaru od kuriera jest to równoznaczne z tym że paczka dotarła do Państwa w stanie nienaruszonym;
    • jeśli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyn złego zapakowania przez dostawcę w takim przypadku odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi dostawca.
  3. Reklamacje dotyczące wad jakościowych i ilościowych zamawianych produktów należy zgłaszać po odbiorze paczki lub najpóźniej przed upływem 3 dni roboczych.
  4. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie skorygowany na fakturze lub jeśli jest taka możliwość wymieniony na nowy i odesłany na koszt dostawcy.
  5. W przypadku nieuznania reklamacji wyślemy do Państwa informację z podaniem przyczyn dla których odmówiono uznania reklamacji oraz odeślemy towar na koszt klienta.
  6. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
    • towar nie został zakupiony w firmie Tech-Serwis;
    • brakuje lub uszkodzone są oznaczenia lub plomby pozwalające stwierdzić pochodzenie reklamowanego towaru;
    • minął okres gwarancyjny i reklamowany towar nie podlega już reklamacji;
    • nie została złożona reklamacja zgodnie z regulaminem oraz procedurą reklamacji B2B Tech-Serwis.
  7. Nie przyjmujemy reklamacji przesłanych bez wcześniejszego przesłania FORMULARZa RMA.
  8. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem .