Reklamacje

Procedura reklamacyjna

 1. Na sprzedawane produkty przyjmuję reklamację zgłaszane tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
  • informację o reklamacji zakupionego u nas towaru należy przesłać drogą mailową na adres rma@techserwis.pl;
  • po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości odeślemy Państwu formularz reklamacyjny do wypełnienia;
  • formularz reklamacyjny można też pobrać z linku FORMULARZ RMA
  • dokładnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać mailem na adres rma@techserwis.pl;
  • po otrzymaniu i weryfikacji formularza dostaną Państwo informację o przesłaniu do nas reklamowanego towaru;
  • reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony należy do niego dołączyć wypełniony formularz RMA oraz wydruki testowe;
  • towar wysyłany do reklamacji przesyłany jest na koszt klienta.
 2. W momencie odbioru zakupionej paczki z naszej firmy prosimy o dokładne sprawdzenie opakowania oraz zapakowanych produktów pod względem uszkodzeń jak i zgodności z dołączoną Fakturą vat.
  • reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych podczas transportu z przyczyn niezależnych od dostawcy rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku spisania protokołu uszkodzenia z kurierem;
  • kopie protokołu uszkodzenia prosimy odesłać do nas wraz z kopią oryginału Faktury vat. Odpowiedzialność w takim przypadku ponosi przewoźnik;
  • jeśli podpiszą Państwo odbiór towaru od kuriera jest to równoznaczne z tym że paczka dotarła do Państwa w stanie nienaruszonym;
  • jeśli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyn złego zapakowania przez dostawcę w takim przypadku odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi dostawca.
 3. Reklamacje dotyczące wad jakościowych i ilościowych zamawianych produktów należy zgłaszać po odbiorze paczki lub najpóźniej przed upływem 3 dni roboczych.
 4. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie skorygowany na fakturze lub jeśli jest taka możliwość wymieniony na nowy i odesłany na koszt dostawcy.
 5. W przypadku nieuznania reklamacji wyślemy do Państwa informację z podaniem przyczyn dla których odmówiono uznania reklamacji oraz odeślemy towar na koszt klienta.
 6. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  • towar nie został zakupiony w firmie Tech-Serwis;
  • brakuje lub uszkodzone są oznaczenia lub plomby pozwalające stwierdzić pochodzenie reklamowanego towaru;
  • minął okres gwarancyjny i reklamowany towar nie podlega już reklamacji;
  • nie została złożona reklamacja zgodnie z regulaminem oraz procedurą reklamacji B2B Tech-Serwis.
 7. Nie przyjmujemy reklamacji przesłanych bez wcześniejszego przesłania FORMULARZa RMA.
 8. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem .