Regulamin

REGULAMIN

 1. Regulamin reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży pomiędzy firmą PHU Tech-Serwis Rafał Zajączkowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęcka 18a zwanym dalej Dostawcą a osobą lub firmą składającą zamówienie zwaną dalej Klientem.
 2. Zamówienie produktu u Dostawcy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zamówień można dokonywać pisemnie, drogą e-mailową, przez gg oraz telefonicznie i osobiście w centrali firmy Tech-Serwis.
 4. Wszystkie podawane koszty są cenami netto.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu nie oznacza automatycznie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. Każdorazowo zamówienie podlega weryfikacji przez obsługę sklepu pod kątem aktualnej dostępności i ceny produktów i usług. W każdym wypadku, gdy wymagane są zmiany w zamówieniu, Kupujący zostaje o nich powiadomiony, a dalsza realizacja zamówienia zależy od jego akceptacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
 6. Dostępność jest zawsze podawana w dniach roboczych.
 7. Zamówienia produktów znajdujących się na stanie dokonane do godziny 13: 30 wysyłane są do klienta jeszcze tego samego dnia.
 8. Zamówienia produktów znajdujących się na stanie dokonane po godzinie 13: 30 mogą wyjść dopiero następnego dnia.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub opóźnione zamówienie, jeżeli spowodowały to przyczyny od niego nie zależne.
 10. Dostawca każdorazowo wystawia Fakturę VAT, jest ona zawsze dołączona do towaru chyba, że klient z Dostawcą ustalą inaczej.
 11. Zamówienie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie Faktury VAT bez podpisu Klienta na zamówiony przez niego produkt.
 12. Zwrot zakupionego produktu lub anulowanie zamówienia może nastąpić tylko za zgodą Dostawcy.
 13. Produkty sprowadzane przez Dostawcę na indywidualne zapotrzebowanie Klienta nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi bez porozumienia z Dostawcą.
 14. W razie rezygnacji z zamówionego produktu przez Klienta, Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta 20% wartości zamówionego produktu oraz kosztami manipulacyjnymi tytułem kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 15. W przypadku zakupu produktu Exchange swoją kompletną uszkodzoną lub zużytą część należy odesłać na koszt Dostawcy firmą przewozową DPD lub InPost przed upływem 14 dni. W Przypadku, gdy Klient nie odeśle kompletnej uszkodzonej części Dostawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę odpowiadającą wersji produktu niezwrotnego plus koszty manipulacyjne.
 16. Sprzedawane przez Dostawcę produkty są w przewarzającej ilości produktami serwisowymi, co oznacza, że mogą nie zawierać sklepowych opakowań i instrukcji wymiany.
 17. Jeśli paczka ma zostać zaadresowana na inny adres niż faktura należy przysłać pisemne potwierdzenie.
 18. Paczki wysyłane są wyłącznie przewoźnikami DPD lub InPost
 19. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność zawartości paczki z fakturą.
 20. O braku faktury przy paczce należy niezwłocznie poinformować Dostawcą, chyba, że jej obecność wykluczają wcześniejsze ustalenia pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 21. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dowodu odbioru paczki jest jednoznaczne z oświadczeniem, że paczka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym.
 22. Jeżeli uszkodzenie wystąpiło w czasie transportu z przyczyn niezależnych od dostawcy należy niezwłocznie spisać protokół uszkodzeń z kurierem i wysłać jego kopie wraz z kopią listu i oryginału faktury do dostawcy. Odpowiedzialność w tym przypadku ponosi przewoźnik.
 23. Jeżeli uszkodzenie wystąpiło w czasie transportu z przyczyn niewłaściwego opakowania przez Dostawcę to odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Dostawca.
 24. Niezgodności ilościowe lub jakościowe należy zgłaszać przy odbiorze paczki lub najpóźniej przed upływem 3 dni.
 25. W przypadku zwrotu, opóźnienia lub rezygnacji z odbioru przesyłki Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki.
 26. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Dostawca zastrzega sobie prawo doliczenia kosztów przesyłki oraz kosztów manipulacyjnych i kosztami diagnostyki.
 27. W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca zobowiązuje się naprawić uszkodzenie lub wymienić je na nowe.
 28. Na produkty eksploatacyjne, w których producent zastrzega sobie montaż tylko przez upoważniony serwis, gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem wykonania jej wymiany przez upoważniony serwis.
 29. W przypadku reklamacji niezbędne jest dołączenie wydruku strony testowej, chyba że Dostawca postanowi inaczej.
 30. W przypadku opóźnienia się przez Klienta z płatnością, Dostawca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego i uprawniony jest żądać od Klienta rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 31. Na głowice drukujące gwarancja jest pod warunkiem używania oryginalnej taśmy barwiącej. W przypadku reklamacji, głowic nie należy rozbierać ani czyścić. Wszystkie próby ingerencji w element będą skutkowały utratą gwarancji.